Archiwa tagu: Kogeneracja

PGE Energia Ciepła w Bydgoszczy wytwarza i dostarcza ciepło, pamiętając o środowisku

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, wytwarza ciepło i energię elektryczną dla Bydgoszczy w procesie wysokosprawnej i efektywnej kogeneracji. W trosce o jakość powietrza urządzenia są systematycznie modernizowane oraz na bieżąco monitorowane w celu stałego zmniejszania wpływu na otoczenie.

Korzystając z funduszy europejskich Elektrociepłownia w Bydgoszczy przeprowadziła w latach 2006 – 2010 kompleksową wymianę elektrofiltrów trzech kotłów OP-230. Dzięki tej inwestycji osiągnięte zostały surowe kryteria w zakresie ochrony środowiska i ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Ważnym wydarzeniem dla bydgoskiej elektrociepłowni było zakończenie pod koniec 2018 r. budowy instalacji odazotowania spalin oraz rozbudowy instalacji odsiarczania spalin (IOS), istniejącej od roku 2015. Dzięki tym inwestycjom zmalała roczna emisja dwutlenku siarki, tlenku azotu oraz pyłu.

Uruchomione inwestycje pozwalają zredukować emisję tlenków siarki o 95 proc., tlenków azotu o 75 proc. oraz łącznie ograniczają emisję pyłu o 99,9 proc.

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy przygotowuje kolejne inwestycje, których celem jest zwiększenie sprawności wytwarzania oraz zmniejszenie oddziaływania zakładu na środowisko. W fazie przygotowania do realizacji jest projekt budowy w EC II turbiny gazowej z kotłem odzyskowym oraz gazowo-olejowych kotłów rezerwowo-szczytowych w miejsce wycofywanych z eksploatacji urządzeń podstawowych. Natomiast w EC I planowana jest budowa kompleksowej kotłowni wodnej gazowej o mocy około 40 MWt. Nowe inwestycje będą spełniały standardy Dyrektywy IED oraz Konkluzji BREF i BAT.

– Działania inwestycyjno-remontowe zawsze są ukierunkowane na osiągnięcie dwóch podstawowych celów: poprawę sprawności wytwarzania oraz zmniejszenie uciążliwości dla środowiska naturalnego i tym samym poprawę jakości powietrza. Nasze inwestycje wpływają także na poprawę warunków jakości pracy naszych pracowników. Realizując projekty inwestycyjne dbamy o zdrowie mieszkańców i jakość powietrza w regionie   – mówi Wojciech Dobrak, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy.

Potwierdzeniem prowadzonej przez Elektrociepłownię w Bydgoszczy wysokiej jakości produkcji ciepła i energii elektrycznej, dbałości o środowisko naturalne, a także bezpieczeństwo pracy jest wdrożony od 2002 r. certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy i rozszerzony od 2015 r. o system zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Jednym z celów w zakresie ochrony środowiska jest także ograniczenie odpadów paleniskowych w elektrociepłowni. Powstałe w procesie spalania węgla kamiennego uboczne produkty spalania (UPS-y) są wykorzystywane w branży budowlanej, m.in. w produkcji cementu i ceramiki budowlanej.

Pracownicy bydgoskiej elektrociepłowni również czynnie wspierają rozwój ekosystemu. W kwietniu 2019 roku Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Bydgoszczy po raz pierwszy wzięła udział w akcji „Lasy pełne energii” realizowanej w ramach Grupy Kapitałowej PGE. W ramach tej akcji pracownicy posadzili w miejscowości Głęboczek około 1800 sadzonek drzew. Wspólną pracą udało się zmniejszyć stan zniszczonego przez nawałnicę w roku 2017 lasu o kolejny 1 ha.  Akcja prowadzona była pod nadzorem Nadleśnictwa Bydgoszcz.

Eneria wspiera energetycznych gigantów

Czy największa polska spółka obracająca gazem oraz elektroenergetyczny lider na Śląsku mogą znaleźć pole do korzystnej współpracy? Okazuje się, że tak – wszystko za sprawą kogeneracyjnego układu prądotwórczego na metan, który od kilku miesięcy produkuje prąd dla gospodarstw domowych w Gilowicach.

Jak się okazuje, między potężnymi podmiotami, zapewniającymi Polakom różne rodzaje energii, znaleźć można miejsce na współpracę. Dwaj czempioni z sektora gazu i elektroenergetyki udowodnili to na przełomie 2018 i 2019 roku, kiedy to uruchomiony został ich gazowy agregat prądotwórczy – wytwarza energię elektryczną dla spółki energetycznej z metanu dostarczanego przez potentata gazowego.

Urządzenie zostało zamontowane w Gilowicach na Śląsku. Wybór tej lokalizacji jest nieprzypadkowy – to właśnie na tym obszarze spółka gazowa prowadzi testy pozyskiwania metanu z kopalń węgla. Technologia ta może zwiększyć polskie wydobycie błękitnego paliwa o miliard metrów sześciennych rocznie. Stwarza to zatem niebagatelne perspektywy – taki wzrost oznaczałby bowiem powiększenie krajowej produkcji gazu o 25%.

Polski potentat gazowy dostrzegł w odmetanowaniu  kopalń perspektywę także dla polskiego rynku energii elektrycznej – spółka postanowiła zainwestować w gazowy zespół kogeneracyjny, który wytwarzałby prąd z przechwytywanego w Gilowicach gazu. Pozyskana w ten sposób energia mogłaby być potem sprzedawana do sieci elektroenergetycznej, by zasilać odbiorców indywidualnych.

We współpracę przy tym projekcie włączyła się spółka będąca elektroenergetycznym liderem na Śląsku. Tak doszło do uruchomienia agregatu, który działa już od lutego 2019 roku.

Dostawcą jednostki kogeneracyjnej była firma Eneria, będąca ekspertem z zakresu rozwiązań energetycznych. Spółka gazowa zdecydowała się na model  Caterpillar CG170-12. Ten agregat w zabudowie kontenerowej dysponujący mocą ok. 1 MW, został przewieziony do Gilowic w listopadzie 2018 roku.

Przez następne miesiące technicy Enerii opracowywali szereg instalacji, które zespoliły agregat z odwiertami spółki gazowej dostarczającymi na powierzchnię metan pochodzący z pokładu węgla. Zastosowanie tego rozwiązania wymagało ogromnej wiedzy, zaawansowania i fachowości. Eneria potrafiła dopasować się do wymogów i potrzeb dwóch gigantów energetycznych, dzięki czemu dostawa, montaż  oraz uruchomienie przebiegły sprawnie.

Efektem prac Enerii było oddanie układu kogeneracyjnego do użytku już w lutym 2019 roku, co uświetniła uroczysta ceremonia. Produkowana w nim od tego czasu energia elektryczna jest przesyłana do Spółki energetycznej, która z kolei sprzedaje ją swoim klientom. Dzięki rozwiązaniu zaoferowanemu i zainstalowanemu przez Enerię, dwie potężne polskie spółki energetyczne znalazły płaszczyznę do współpracy. W konsekwencji wytwarzana energia wykorzystywana jest przez użytkowania końcowego z korzyścią dla środowiska. Zastosowanie tego proekologicznego rozwiązania pozwoli znacznie ograniczyć emisję metanu do środowiska – silnego gazu cieplarnianego.

„Praca przy projekcie w Gilowicach była dla Enerii szansą na zdobycie unikalnego doświadczenia w wielu płaszczyznach. Nasi technicy zdobyli wyjątkowe umiejętności, mogli uczyć się od kolegów po fachu z wiodących spółek energetycznych i jednocześnie poszerzać swoją wiedzę o zagadnienia związane z zagospodarowywaniem metanu z kopalń. Co więcej, nasza firma z sukcesem wdrożyła model współpracy, działający między dwoma krajowymi gigantami. Jest to dla nas niezwykle cenne doświadczenie. Jestem pewien, że wykorzystamy je z pożytkiem dla nas i naszych klientów” – mówi Leszek Nicgorski, Dyrektor Generalny Eneria Sp. z o.o.

Potencjał drzemiący w metanie z polskich kopalń węgla sprawia, że projekty podobne do tego w Gilowicach mogą stać się chlebem powszednim dla rozmaitych spółek energetycznych.

PGNiG i JSW będą współpracować przy projekcie Geo-Metan

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Jastrzębska Spółka Węglowa podpisały umowę o przedeksploatacyjnym ujęciu metanu z pokładów węgla kamiennego. Prace będą prowadzone w Kopalni Węgla Kamiennego Budryk, której właścicielem jest JSW.

W ramach projektu PGNiG i JSW wykonana zostanie demonstracyjna instalacja ujęcia metanu z odwierconych z powierzchni otworów kierunkowych oraz przeprowadzone zostaną testy produkcyjne w celu analizy wydajności dopływu metanu i wpływu szczelinowania na późniejszą eksploatację węgla. Prace będą realizowane w tym roku  w oparciu o zatwierdzony przez Ministra Środowiska badawczy Projekt Robót Geologicznych.

–  Cieszymy się, że JSW – kolejna spółka podejmuje współpracę przy projekcie, który ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa pracy górników w kopalniach oraz dla ograniczenia emisji metanu do atmosfery – powiedział Piotr Woźniak, Prezes Zarządu PGNiG SA. – Współpraca z JSW to kolejny krok do rozpoczęcia prac nad wydobyciem tego paliwa na skalę przemysłową – dodał.

Według szacunków Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego może znajdować się nawet 193 mld m sześc. metanu, który stanowi poważny problem dla spółek zajmujących się wydobyciem węgla.

– Metan w pokładach węgla, który dla spółek górniczych jest kłopotem, dla PGNiG jest szansą na dodatkowe źródło gazu. Rocznie możemy w ten sposób pozyskać nawet do 1,5 mld m sześc. surowca. Dzięki temu wzmocnimy bezpieczeństwo energetyczne kraju, a jednocześnie zapewnimy bardziej przyjazne warunki pracy w kopalniach – powiedział Łukasz Kroplewski, Wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. Rozwoju.

Liderem w gospodarczym wykorzystaniu metanu jest Jastrzębska Spółka Węglowa – partner projektu. – Ze względu na eksploatację coraz niżej położonych pokładów węgla, zagrożenie metanowe w naszych kopalniach będzie wzrastać. Metan jest także cennym surowcem energetycznym. Podejmujemy szereg działań, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym pracownikom, zminimalizować emisję metanu do atmosfery i maksymalnie wykorzystać ujmowany przez nas gaz do celów gospodarczych – powiedział Włodzimierz Hereźniak, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Ujęcie gazu z systemu odmetanowania poprawia efektywność energetyczną i wpływa na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. – Odmetanowanie górotworu jest jednym z naszych strategicznych procesów technicznych, ponieważ jest to najbardziej skuteczna metoda zwalczania zagrożenia metanowego. Obecnie efektywność odmetanowania naszych kopalń wynosi nieco ponad 30 procent. Dzięki odmetanowaniu przedeksploatacyjnemu mamy szansę zwiększyć ilość ujmowanego gazu – wyjaśnia Artur Dyczko, zastępca prezesa zarządu JSW ds. strategii i rozwoju.

Współpraca JSW i PGNiG odbywa się w ramach programu Geo-Metan, którego celem jest rozwój metod i technik przedeksploatacyjnego wydobycia metanu z pokładów węgla. Spółki podpisały w tej sprawie list intencyjny w styczniu 2018 roku. Sygnatariuszami są również Tauron Polska Energia SA i Polska Grupa Górnicza.

Prace będą prowadzone w Kopalni Węgla Kamiennego Budryk. Złoże znajduje się na terenie Ornontowic, Gierałtowic, Mikołowa, Orzesza oraz Czerwionki-Leszczyn.

Niezależnie od współpracy z JSW, w ramach projektu Geo-Metan PGNiG prowadzi obecnie prace związane z wykonaniem odwiertów na terenie KWK Ruda Ruch Bielszowice, której właścicielem jest Polska Grupa Górnicza.

Rybnicka elektrownia PGE Energia Ciepła współorganizatorem konferencji

Czytaj dalej Rybnicka elektrownia PGE Energia Ciepła współorganizatorem konferencji