PGG dostawcą węgla do elektrowni w Ostrołęce

Energa i PGG podpisały list intencyjny ws. dostaw węgla kamiennego do Ostrołęki C.

W celu optymalizacji kosztów eksploatacyjnych planowanej elektrowni, Energa podpisała list intencyjny z Polską Grupą Górniczą dotyczący długoterminowych dostaw węgla kamiennego. Dążąc do poprawy rentowności projektu Elektrowni Ostrołęka C, Energa podpisała równolegle list intencyjny z Polską Grupą Górniczą. Obie firmy zamierzają podjąć współpracę w zakresie dostaw węgla kamiennego zarówno do planowanej, jak i istniejącej elektrowni w Ostrołęce.

– Sektor energetyczny Polski w najbliższych dekadach będzie oparty głównie na węglu – stwierdził Dariusz Kaśków, prezes Energa SA – Stabilne dostawy od wiarygodnego dostawcy pomogą nam urentownić inwestycję w Ostrołęce, a naszemu partnerowi zapewnią długofalowo rynek zbytu.

Intencją stron jest zawarcie umowy obejmującej okres od 30 do 40 lat na dostawę około 2 mln ton węgla rocznie do elektrowni Ostrołęka C. Energa i PGG zakładają, że kontrakt będzie się opierał na formule cenowej zakupu, która zapewni wymaganą rentowność projektu oraz pozwoli dokonać podziału między spółki przyszłych korzyści płynących z rynku mocy czy przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji CO2.

– Zawarta umowa jest początkiem długofalowej współpracy pomiędzy Energą, a PGG. W szerszym horyzoncie czasowym zapewnia PGG stabilność odbiorów węgla oraz pozwala na długoterminowe zaplanowanie procesów inwestycyjnych związanych z produkcją – mówi Tomasza Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej.

Energa i PGG zakładają także zawarcie umowy na dostawę węgla dla Ostrołęki B w wysokości około 1 mln ton rocznie, co zapewni istniejącym już blokom elektrowni stabilne i długoterminowe dostawy węgla po korzystnej cenie, opartej o bieżące ceny rynkowe.

Należąca do Grupy Energa spółka Energa Kogeneracja na mocy podpisanej  pod koniec kwietnia tego roku umowy, objęła  15,7 proc. udziałów w spółce PGG, a docelowo ten udział zwiększy się do 17,1 proc. Inwestycja w PGG  oparta jest na rynkowych zasadach realizacji przedsięwzięcia i ma na celu zapewnienie oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji, m.in. poprzez poprawę efektywności kopalń wchodzących w skład PGG i – w konsekwencji – osiągnięcie przez nią określonych poziomów rentowności.

źródło: www.pgg.pl, www.energaostroleka.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *