Osunięcie w KWB Turów. Dostawy do elektrowni nie są zagrożone.

27 września 2016 r. doszło do osunięcia nadkładu na zwałowisku wewnętrznym Kopalni Węgla Brunatnego Turów.

Kopalnia Turów uruchomiła kolejny front wydobywczy. Dostawy węgla do Elektrowni Turów odbywają się zarówno bezpośrednio z odkrywki, jak i z zasobnika węglowego, w którym zmagazynowane są zapasy węgla. Dostawy paliwa do elektrowni odbywają się regularnie i nie są zagrożone.

Elektrownia Turów pracuje z mocą nie mniejszą niż 500 MW, wypełniając tym samym zapotrzebowanie zgłaszane przez Operatora Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Tempo przemieszczania się osuwiska w dalszym ciągu maleje. Sytuację na miejscu na bieżąco kontroluje sztab kryzysowy, który konsultuje się z ekspertami Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Aktualnie trwają prace nad opracowaniem planu przywrócenia kopalni do pełnej mocy wydobywczej. Na miejscu są także inspektorzy z Okręgowego Urzędu Górniczego z Wrocławia.

Kontynuowana jest akcja zabezpieczania maszyn, urządzeń i pozostałej infrastruktury przed zniszczeniem. Akcja jest dobrze zorganizowana i przebiega sprawnie. Bierze w niej udział ok. 150 pracowników.

Rzetelne określenie wielkości strat będzie możliwe dopiero po zakończeniu akcji ratowniczej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *