Archiwum kategorii: Paliwa

Eneria wspiera energetycznych gigantów

Czy największa polska spółka obracająca gazem oraz elektroenergetyczny lider na Śląsku mogą znaleźć pole do korzystnej współpracy? Okazuje się, że tak – wszystko za sprawą kogeneracyjnego układu prądotwórczego na metan, który od kilku miesięcy produkuje prąd dla gospodarstw domowych w Gilowicach.

Jak się okazuje, między potężnymi podmiotami, zapewniającymi Polakom różne rodzaje energii, znaleźć można miejsce na współpracę. Dwaj czempioni z sektora gazu i elektroenergetyki udowodnili to na przełomie 2018 i 2019 roku, kiedy to uruchomiony został ich gazowy agregat prądotwórczy – wytwarza energię elektryczną dla spółki energetycznej z metanu dostarczanego przez potentata gazowego.

Urządzenie zostało zamontowane w Gilowicach na Śląsku. Wybór tej lokalizacji jest nieprzypadkowy – to właśnie na tym obszarze spółka gazowa prowadzi testy pozyskiwania metanu z kopalń węgla. Technologia ta może zwiększyć polskie wydobycie błękitnego paliwa o miliard metrów sześciennych rocznie. Stwarza to zatem niebagatelne perspektywy – taki wzrost oznaczałby bowiem powiększenie krajowej produkcji gazu o 25%.

Polski potentat gazowy dostrzegł w odmetanowaniu  kopalń perspektywę także dla polskiego rynku energii elektrycznej – spółka postanowiła zainwestować w gazowy zespół kogeneracyjny, który wytwarzałby prąd z przechwytywanego w Gilowicach gazu. Pozyskana w ten sposób energia mogłaby być potem sprzedawana do sieci elektroenergetycznej, by zasilać odbiorców indywidualnych.

We współpracę przy tym projekcie włączyła się spółka będąca elektroenergetycznym liderem na Śląsku. Tak doszło do uruchomienia agregatu, który działa już od lutego 2019 roku.

Dostawcą jednostki kogeneracyjnej była firma Eneria, będąca ekspertem z zakresu rozwiązań energetycznych. Spółka gazowa zdecydowała się na model  Caterpillar CG170-12. Ten agregat w zabudowie kontenerowej dysponujący mocą ok. 1 MW, został przewieziony do Gilowic w listopadzie 2018 roku.

Przez następne miesiące technicy Enerii opracowywali szereg instalacji, które zespoliły agregat z odwiertami spółki gazowej dostarczającymi na powierzchnię metan pochodzący z pokładu węgla. Zastosowanie tego rozwiązania wymagało ogromnej wiedzy, zaawansowania i fachowości. Eneria potrafiła dopasować się do wymogów i potrzeb dwóch gigantów energetycznych, dzięki czemu dostawa, montaż  oraz uruchomienie przebiegły sprawnie.

Efektem prac Enerii było oddanie układu kogeneracyjnego do użytku już w lutym 2019 roku, co uświetniła uroczysta ceremonia. Produkowana w nim od tego czasu energia elektryczna jest przesyłana do Spółki energetycznej, która z kolei sprzedaje ją swoim klientom. Dzięki rozwiązaniu zaoferowanemu i zainstalowanemu przez Enerię, dwie potężne polskie spółki energetyczne znalazły płaszczyznę do współpracy. W konsekwencji wytwarzana energia wykorzystywana jest przez użytkowania końcowego z korzyścią dla środowiska. Zastosowanie tego proekologicznego rozwiązania pozwoli znacznie ograniczyć emisję metanu do środowiska – silnego gazu cieplarnianego.

„Praca przy projekcie w Gilowicach była dla Enerii szansą na zdobycie unikalnego doświadczenia w wielu płaszczyznach. Nasi technicy zdobyli wyjątkowe umiejętności, mogli uczyć się od kolegów po fachu z wiodących spółek energetycznych i jednocześnie poszerzać swoją wiedzę o zagadnienia związane z zagospodarowywaniem metanu z kopalń. Co więcej, nasza firma z sukcesem wdrożyła model współpracy, działający między dwoma krajowymi gigantami. Jest to dla nas niezwykle cenne doświadczenie. Jestem pewien, że wykorzystamy je z pożytkiem dla nas i naszych klientów” – mówi Leszek Nicgorski, Dyrektor Generalny Eneria Sp. z o.o.

Potencjał drzemiący w metanie z polskich kopalń węgla sprawia, że projekty podobne do tego w Gilowicach mogą stać się chlebem powszednim dla rozmaitych spółek energetycznych.

PGNiG i JSW będą współpracować przy projekcie Geo-Metan

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Jastrzębska Spółka Węglowa podpisały umowę o przedeksploatacyjnym ujęciu metanu z pokładów węgla kamiennego. Prace będą prowadzone w Kopalni Węgla Kamiennego Budryk, której właścicielem jest JSW.

W ramach projektu PGNiG i JSW wykonana zostanie demonstracyjna instalacja ujęcia metanu z odwierconych z powierzchni otworów kierunkowych oraz przeprowadzone zostaną testy produkcyjne w celu analizy wydajności dopływu metanu i wpływu szczelinowania na późniejszą eksploatację węgla. Prace będą realizowane w tym roku  w oparciu o zatwierdzony przez Ministra Środowiska badawczy Projekt Robót Geologicznych.

–  Cieszymy się, że JSW – kolejna spółka podejmuje współpracę przy projekcie, który ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa pracy górników w kopalniach oraz dla ograniczenia emisji metanu do atmosfery – powiedział Piotr Woźniak, Prezes Zarządu PGNiG SA. – Współpraca z JSW to kolejny krok do rozpoczęcia prac nad wydobyciem tego paliwa na skalę przemysłową – dodał.

Według szacunków Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego może znajdować się nawet 193 mld m sześc. metanu, który stanowi poważny problem dla spółek zajmujących się wydobyciem węgla.

– Metan w pokładach węgla, który dla spółek górniczych jest kłopotem, dla PGNiG jest szansą na dodatkowe źródło gazu. Rocznie możemy w ten sposób pozyskać nawet do 1,5 mld m sześc. surowca. Dzięki temu wzmocnimy bezpieczeństwo energetyczne kraju, a jednocześnie zapewnimy bardziej przyjazne warunki pracy w kopalniach – powiedział Łukasz Kroplewski, Wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. Rozwoju.

Liderem w gospodarczym wykorzystaniu metanu jest Jastrzębska Spółka Węglowa – partner projektu. – Ze względu na eksploatację coraz niżej położonych pokładów węgla, zagrożenie metanowe w naszych kopalniach będzie wzrastać. Metan jest także cennym surowcem energetycznym. Podejmujemy szereg działań, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym pracownikom, zminimalizować emisję metanu do atmosfery i maksymalnie wykorzystać ujmowany przez nas gaz do celów gospodarczych – powiedział Włodzimierz Hereźniak, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Ujęcie gazu z systemu odmetanowania poprawia efektywność energetyczną i wpływa na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. – Odmetanowanie górotworu jest jednym z naszych strategicznych procesów technicznych, ponieważ jest to najbardziej skuteczna metoda zwalczania zagrożenia metanowego. Obecnie efektywność odmetanowania naszych kopalń wynosi nieco ponad 30 procent. Dzięki odmetanowaniu przedeksploatacyjnemu mamy szansę zwiększyć ilość ujmowanego gazu – wyjaśnia Artur Dyczko, zastępca prezesa zarządu JSW ds. strategii i rozwoju.

Współpraca JSW i PGNiG odbywa się w ramach programu Geo-Metan, którego celem jest rozwój metod i technik przedeksploatacyjnego wydobycia metanu z pokładów węgla. Spółki podpisały w tej sprawie list intencyjny w styczniu 2018 roku. Sygnatariuszami są również Tauron Polska Energia SA i Polska Grupa Górnicza.

Prace będą prowadzone w Kopalni Węgla Kamiennego Budryk. Złoże znajduje się na terenie Ornontowic, Gierałtowic, Mikołowa, Orzesza oraz Czerwionki-Leszczyn.

Niezależnie od współpracy z JSW, w ramach projektu Geo-Metan PGNiG prowadzi obecnie prace związane z wykonaniem odwiertów na terenie KWK Ruda Ruch Bielszowice, której właścicielem jest Polska Grupa Górnicza.