Archiwum kategorii: Efektywność energetyczna

Kluczowe inwestycje Zakładzie Górniczym Janina

Dzięki budowie poziomu 800 metrów w należącym do TAURON Wydobycie Zakładzie Górniczym Janina udostępnione zostaną nowe zasoby wysokiej jakości węgla energetycznego. Kopalnia w Libiążu posiada największe w Polsce złoża węgla energetycznego, szacowane na 2,1 mld ton, a realizowana inwestycja spowoduje, że będzie mogła funkcjonować jeszcze przez kolejnych kilkadziesiąt lat. 

– TAURON Wydobycie realizuje inwestycje, które umożliwią kopalniom Spółki dostęp do nowych zasobów dobrej jakości węgla kamiennego, przez co otworzą drogę do rentownego wydobycia tego surowca – mówi Tomasz Cudny, prezes zarządu TAURON Wydobycie. – Ukończenie budowy wieży szybowej i górniczego wyciągu szybowego w ZG Janina umożliwi już w połowie tego roku uruchomienie zjazdu ludzi na poziom 800 metrów, a w kolejnych miesiącach pozwoli również na transport tam materiałów wielkogabarytowych – dodaje prezes TAURON Wydobycie

Realizacja inwestycji znacznie przyspieszy prace transportowe oraz zwiększy ich bezpieczeństwo. Korzyścią dla pracowników będzie poprawa warunków mikroklimatycznych na stanowiskach pracy oraz znaczne skrócenie czasu dotarcia do nich.

Docelowo poziom 800 metrów w ZG Janina pozwoli m.in. na prowadzenie efektywnej eksploatacji dotychczas niedostępnych zasobów węgla. Ponadto inwestycja wyeliminuje  eksploatację poniżej poziomu udostępnienia, przez co zwiększy się bezpieczeństwo prowadzenia ruchu zakładu górniczego. Zakończenie całej inwestycji przewidziane jest na trzeci kwartał 2021r.

Zobacz wideo z budowy wieży szybowej: https://youtu.be/aNm6UDDNJ_4

Nowoczesna maszyna wyciągowa na wieży

Budowa konstrukcji basztowej wieży szybowej, której wysokość osiągnęła 62 metry trwała 10 miesięcy. Zalety takiej konstrukcji wieży to m.in. mniejsza powierzchnia zabudowy oraz bardziej korzystne warunki eksploatacji lin nośnych, co w efekcie przekłada się na zwiększenie ich żywotności.

Na ukończonym najwyższym poziomie technologicznym wieży montowany jest górniczy wyciąg szybowy, którego zasadniczym elementem będzie maszyna wyciągowa zabudowana w wieży na wysokości 49 metrów.  Napęd maszyny wyciągowej stanowi silnik o moc 2 000 kW, który umożliwi transport elementów ważących nawet 24 tony.

Zastosowanie silnika synchronicznego prądu przemiennego zasilanego z przemiennika częstotliwości umożliwia precyzyjne sterowanie prędkością maszyny wyciągowej, uzyskanie wysokiej sprawności energetycznej oraz umożliwia utrzymanie wysokiego współczynnika mocy i brak konieczności stosowania filtrów wyższych harmonicznych.

Takie wykonanie napędu ma korzystny wpływ na sieć energetyczną i nie powoduje dodatkowych opłat za pobieranie mocy biernej i wprowadzanie wyższych harmonicznych do sieci.

Rusza nowa ściana

Pierwsza ściana na poziomie 800 metrów, z wykorzystaniem części infrastruktury nowej inwestycji, zostanie oddana do użytku w jeszcze w pierwszym kwartale br. Trwa proces jej uzbrajania w maszyny i urządzenia.

– Zasoby w planowanej do uruchomienia ścianie to ponad 900 tys. ton węgla kamiennego. Pokład ten charakteryzuje się dobrymi parametrami jakościowym węgla. Dobową zdolność wydobywczą ściany w jej normalnym biegu szacuje się na ok. 5000 ton – ocenia prezes Tomasz Cudny.

Budowa poziomu 800 metrów w ZG Janina to element realizowanych obecnie w TAURON Wydobycie działań, które mają przywrócić kopalniom Spółki ich pełne zdolności produkcyjne,  poprawiając tym samym jej kondycję. Osiąganie kolejnych etapów inwestycji w kopalniach pozwala jednocześnie na nadrabianie wieloletnich zaległości w  inwestycjach, które nie były podejmowane przed 2016 rokiem.

PGE Energia Ciepła w Bydgoszczy wytwarza i dostarcza ciepło, pamiętając o środowisku

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, wytwarza ciepło i energię elektryczną dla Bydgoszczy w procesie wysokosprawnej i efektywnej kogeneracji. W trosce o jakość powietrza urządzenia są systematycznie modernizowane oraz na bieżąco monitorowane w celu stałego zmniejszania wpływu na otoczenie.

Korzystając z funduszy europejskich Elektrociepłownia w Bydgoszczy przeprowadziła w latach 2006 – 2010 kompleksową wymianę elektrofiltrów trzech kotłów OP-230. Dzięki tej inwestycji osiągnięte zostały surowe kryteria w zakresie ochrony środowiska i ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Ważnym wydarzeniem dla bydgoskiej elektrociepłowni było zakończenie pod koniec 2018 r. budowy instalacji odazotowania spalin oraz rozbudowy instalacji odsiarczania spalin (IOS), istniejącej od roku 2015. Dzięki tym inwestycjom zmalała roczna emisja dwutlenku siarki, tlenku azotu oraz pyłu.

Uruchomione inwestycje pozwalają zredukować emisję tlenków siarki o 95 proc., tlenków azotu o 75 proc. oraz łącznie ograniczają emisję pyłu o 99,9 proc.

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy przygotowuje kolejne inwestycje, których celem jest zwiększenie sprawności wytwarzania oraz zmniejszenie oddziaływania zakładu na środowisko. W fazie przygotowania do realizacji jest projekt budowy w EC II turbiny gazowej z kotłem odzyskowym oraz gazowo-olejowych kotłów rezerwowo-szczytowych w miejsce wycofywanych z eksploatacji urządzeń podstawowych. Natomiast w EC I planowana jest budowa kompleksowej kotłowni wodnej gazowej o mocy około 40 MWt. Nowe inwestycje będą spełniały standardy Dyrektywy IED oraz Konkluzji BREF i BAT.

– Działania inwestycyjno-remontowe zawsze są ukierunkowane na osiągnięcie dwóch podstawowych celów: poprawę sprawności wytwarzania oraz zmniejszenie uciążliwości dla środowiska naturalnego i tym samym poprawę jakości powietrza. Nasze inwestycje wpływają także na poprawę warunków jakości pracy naszych pracowników. Realizując projekty inwestycyjne dbamy o zdrowie mieszkańców i jakość powietrza w regionie   – mówi Wojciech Dobrak, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy.

Potwierdzeniem prowadzonej przez Elektrociepłownię w Bydgoszczy wysokiej jakości produkcji ciepła i energii elektrycznej, dbałości o środowisko naturalne, a także bezpieczeństwo pracy jest wdrożony od 2002 r. certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy i rozszerzony od 2015 r. o system zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Jednym z celów w zakresie ochrony środowiska jest także ograniczenie odpadów paleniskowych w elektrociepłowni. Powstałe w procesie spalania węgla kamiennego uboczne produkty spalania (UPS-y) są wykorzystywane w branży budowlanej, m.in. w produkcji cementu i ceramiki budowlanej.

Pracownicy bydgoskiej elektrociepłowni również czynnie wspierają rozwój ekosystemu. W kwietniu 2019 roku Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Bydgoszczy po raz pierwszy wzięła udział w akcji „Lasy pełne energii” realizowanej w ramach Grupy Kapitałowej PGE. W ramach tej akcji pracownicy posadzili w miejscowości Głęboczek około 1800 sadzonek drzew. Wspólną pracą udało się zmniejszyć stan zniszczonego przez nawałnicę w roku 2017 lasu o kolejny 1 ha.  Akcja prowadzona była pod nadzorem Nadleśnictwa Bydgoszcz.

Eneria wspiera energetycznych gigantów

Czy największa polska spółka obracająca gazem oraz elektroenergetyczny lider na Śląsku mogą znaleźć pole do korzystnej współpracy? Okazuje się, że tak – wszystko za sprawą kogeneracyjnego układu prądotwórczego na metan, który od kilku miesięcy produkuje prąd dla gospodarstw domowych w Gilowicach.

Jak się okazuje, między potężnymi podmiotami, zapewniającymi Polakom różne rodzaje energii, znaleźć można miejsce na współpracę. Dwaj czempioni z sektora gazu i elektroenergetyki udowodnili to na przełomie 2018 i 2019 roku, kiedy to uruchomiony został ich gazowy agregat prądotwórczy – wytwarza energię elektryczną dla spółki energetycznej z metanu dostarczanego przez potentata gazowego.

Urządzenie zostało zamontowane w Gilowicach na Śląsku. Wybór tej lokalizacji jest nieprzypadkowy – to właśnie na tym obszarze spółka gazowa prowadzi testy pozyskiwania metanu z kopalń węgla. Technologia ta może zwiększyć polskie wydobycie błękitnego paliwa o miliard metrów sześciennych rocznie. Stwarza to zatem niebagatelne perspektywy – taki wzrost oznaczałby bowiem powiększenie krajowej produkcji gazu o 25%.

Polski potentat gazowy dostrzegł w odmetanowaniu  kopalń perspektywę także dla polskiego rynku energii elektrycznej – spółka postanowiła zainwestować w gazowy zespół kogeneracyjny, który wytwarzałby prąd z przechwytywanego w Gilowicach gazu. Pozyskana w ten sposób energia mogłaby być potem sprzedawana do sieci elektroenergetycznej, by zasilać odbiorców indywidualnych.

We współpracę przy tym projekcie włączyła się spółka będąca elektroenergetycznym liderem na Śląsku. Tak doszło do uruchomienia agregatu, który działa już od lutego 2019 roku.

Dostawcą jednostki kogeneracyjnej była firma Eneria, będąca ekspertem z zakresu rozwiązań energetycznych. Spółka gazowa zdecydowała się na model  Caterpillar CG170-12. Ten agregat w zabudowie kontenerowej dysponujący mocą ok. 1 MW, został przewieziony do Gilowic w listopadzie 2018 roku.

Przez następne miesiące technicy Enerii opracowywali szereg instalacji, które zespoliły agregat z odwiertami spółki gazowej dostarczającymi na powierzchnię metan pochodzący z pokładu węgla. Zastosowanie tego rozwiązania wymagało ogromnej wiedzy, zaawansowania i fachowości. Eneria potrafiła dopasować się do wymogów i potrzeb dwóch gigantów energetycznych, dzięki czemu dostawa, montaż  oraz uruchomienie przebiegły sprawnie.

Efektem prac Enerii było oddanie układu kogeneracyjnego do użytku już w lutym 2019 roku, co uświetniła uroczysta ceremonia. Produkowana w nim od tego czasu energia elektryczna jest przesyłana do Spółki energetycznej, która z kolei sprzedaje ją swoim klientom. Dzięki rozwiązaniu zaoferowanemu i zainstalowanemu przez Enerię, dwie potężne polskie spółki energetyczne znalazły płaszczyznę do współpracy. W konsekwencji wytwarzana energia wykorzystywana jest przez użytkowania końcowego z korzyścią dla środowiska. Zastosowanie tego proekologicznego rozwiązania pozwoli znacznie ograniczyć emisję metanu do środowiska – silnego gazu cieplarnianego.

„Praca przy projekcie w Gilowicach była dla Enerii szansą na zdobycie unikalnego doświadczenia w wielu płaszczyznach. Nasi technicy zdobyli wyjątkowe umiejętności, mogli uczyć się od kolegów po fachu z wiodących spółek energetycznych i jednocześnie poszerzać swoją wiedzę o zagadnienia związane z zagospodarowywaniem metanu z kopalń. Co więcej, nasza firma z sukcesem wdrożyła model współpracy, działający między dwoma krajowymi gigantami. Jest to dla nas niezwykle cenne doświadczenie. Jestem pewien, że wykorzystamy je z pożytkiem dla nas i naszych klientów” – mówi Leszek Nicgorski, Dyrektor Generalny Eneria Sp. z o.o.

Potencjał drzemiący w metanie z polskich kopalń węgla sprawia, że projekty podobne do tego w Gilowicach mogą stać się chlebem powszednim dla rozmaitych spółek energetycznych.

Rybnicka elektrownia PGE Energia Ciepła współorganizatorem konferencji

Czytaj dalej Rybnicka elektrownia PGE Energia Ciepła współorganizatorem konferencji