Kolejna edycja Szkoły Eksploatacji Podziemnej

Kolejna XXIX edycja Szkoły Eksploatacji Podziemnej  zorganizowana zostanie w terminie 24-26 lutego w Krakowie.

SEP to jedna z najważniejszych konferencji dla branży górniczej.

Informacje ad. konferencji dostępne są na

http://szkolaeksploatacji.pl 

Powołano członka zarządu JSW KOKS SA ds. restrukturyzacji

Rada Nadzorcza JSW KOKS SA na posiedzeniu 12 lutego br. w siedzibie Spółki w Zabrzu, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, powołała Pana Damiana Gabriela na stanowisko  członka zarządu JSW KOKS SA ds. restrukturyzacji, ze skutkiem prawnym na dzień 24 lutego br.

Pan Damian Gabriel jest absolwentem Wydziału Górniczego AGH na kierunku zarządzanie i marketing oraz studiów podyplomowych z marketingu, ukończonych w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Karierę zawodową rozpoczął w firmie Utex – Commercial Sp. z o.o. na stanowisku specjalisty ds. handlu, następnie w Polskim Koksie SA  (2001 – 2010),  od 2010 roku pracuje w Grupie Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej, na różnych stanowiskach menedżerskich, w latach 2014 – 2017 był prezesem zarządu JSW Logistics Sp. z o.o. Od 2017 pracuje w strukturach Biura Zarządu JSW SA, ostatnio jako oddelegowany do pełnienia obowiązków prezesa zarządu członek Radu Nadzorczej JSW Logistics Sp. z o.o.

Odpady pogórnicze jak skarb – grant UE dla projektu PGG

Jedną z najwyższych ocen przyznali eksperci unijnego Funduszu Badawczego Węgla i Stali (RFCS) projektowi „Od odpadów pogórniczych do wartościowych zasobów – nowa koncepcja gospodarki obiegu zamkniętego” z udziałem Polskiej Grupy Górniczej.

W konkursie projektów, który rozstrzygnięto w Brukseli w piątek (31 stycznia), plan działań o akronimie Minrescue zdobył aż 13,5 na 15 możliwych punktów; tym samym uzyskał dofinansowanie Komisji Europejskiej. Całkowity budżet projektu przekracza 3,1 mln euro.

Jego realizację na przełomie czerwca i lipca tego roku rozpocznie międzynarodowe konsorcjum. Obok Polskiej Grupy Górniczej tworzą je m.in. katowicki GIG i wrocławski Instytut Górnictwa Odkrywkowego Poltegor, LW Bogdanka i największa ukraińska spółka energetyczna DTEK Energy, a także Politechnika Mediolańska, dwa uniwersytety brytyjskie w Warwick i Exeter, francuska uczelnia w Cergy-Pontoise, państwowa służba geologiczna Francji Bureau de Recherches Geologiques et Miniers i specjalistyczne firmy z Włoch (Nuova Tesi System SRL) czy Hiszpanii (Subterra Ingenieria SL).

Akronim Minrescue złożono z liter angielskiej nazwy projektu („From Mining Waste to Valuable Resource: New Concepts for Circular Economy”), ale skrót ten jest umyślnie wieloznaczny: może być odczytywany jako „ratunek dla kopalń”. Projekt polegał będzie na badawczym opracowaniu nowych sposobów zagospodarowania odpadów wydobywczych. Powstanie m.in. szczegółowy katalog takich odpadów w Polskiej Grupe Górniczej, a naukowcy wskażą innowacyjne metody ich wykorzystania przy produkcji materiałów dla górnictwa i inżynierii lądowej.

Pomysł wpisuje się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym (z ang. circular economy), która zakłada, że przedsiębiorstwo możliwe jak najdłużej wykorzystuje wartość wszelkich swych materiałów i surowców, przez co wytwarza mniej odpadów, a zyskuje nowoczesne innowacyjne produkty i usługi (np. materiały budowlane, substancje glebotwórcze, czy cenne metale i tzw. pierwiastki ziem rzadkich na bazie odpadów z urobku kopalń), które podnoszą konkurencyjność firmy na rynku. Korzyści są nie tylko gospodarcze, lecz także społeczne i środowiskowe.


Bartłomiej Bezak
 – szef Zespołu Innowacji i Nowych Technologii PGG i kierownik zwycięskiego projektu Minrescue – wyjaśnia, że badania podstawowe (eksperymentalne i teoretyczne) z udziałem Polskiej Grupy Górniczej obliczone zostały na zbudowanie solidnego fundamentu pod przyszłe zastosowania w pełni produkcyjne na użytek spółki.

– Zaangażowanie specjalistów branżowych z dziedziny górnictwa w połączniu ze środowiskami naukowymi przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii pozwoliło nam dostrzec potencjał w przetwarzaniu posiadanych przez przedsiębiorstwo odpadów w celu wytworzenia produktu użytecznego. Wśród takich produktów można by wymienić np. środki wspomagające uprawę roślin, nawozy dla rolnictwa czy też produkcję humusu. Zaawansowanie technologiczne oraz opatentowane już technologie pozwalają na bardzo efektywne przetworzenie odpadów – mówi Bartłomiej Bezak, kierownik projektu Minrescue.

FINAŁ KONKURSU „PRACUJĘ BEZPIECZNIE 2019” PG SILESIA

28 listopada w siedzibie PG SILESIA odbył się finał konkursu ‘Pracuję Bezpiecznie 2019’. Po zaciętej rywalizacji pierwsze miejsce zajął pracownik oddziału TG – Marek Paszek. Drugie miejsce na podium przypadło Wojciechowi Wyczesanemu, pracownikowi MSE , natomiast na miejscu trzecim uplasował się Wojciech Byrski z oddziału TW.

Stało się już tradycją, że kilka dni przed Barbórką w kopalniach węgla kamiennego w Polsce organizowane są konkursy ‘Pracuję Bezpiecznie’. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest promowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy. W tym roku w naszym zakładzie do eliminacji zgłosiła się liczna grupa pracowników, z czego 27 zakwalifikowało się do półfinału. Finał konkursu odbył się 28 listopada, a walkę w nim podjęło 11 zawodników.

Formuła konkursu co roku jest niezmienna – uczestnicy w rundzie finałowej muszą zmierzyć się z pytaniami wielokrotnego wyboru, opracowanymi wcześniej przez pracowników Działu BHP. Pomimo tego, iż w tym roku poziom zagadnień był bardzo wysoki, uczestnicy poradzili sobie z nimi znakomicie. Nagrody oraz pamiątkowe dyplomy zostały wręczone zawodnikom przez Zbigniewa Cieplińskiego, Naczelnego Inżyniera w PG SILESIA. Przypomnijmy, że za zajęcie I miejsca przewidziano nagrodę w wysokości 5 000 zł, II miejsca – 4 000 zł, III miejsca 3 000 zł natomiast uczestnicy z miejsc IV-X otrzymają po 1 000 zł.

PG SILESIA należy do kopalń, w których tradycja organizowania tego typu konkursów jest szczególnie ważna. Będąc jedną z najnowocześniejszych i najbardziej efektywnych kopalń w Polsce ogromne znaczenie stanowi dla nas bezpieczeństwo w miejscu pracy. Warto bowiem zauważyć, że pomimo stale podnoszącego się poziomu bezpieczeństwa polskich kopalń, dochodzi w nich często do wypadków. Dlatego też staramy się robić wszystko, by poziom wiedzy i kompetencji naszych pracowników był jak najwyższy. Wierzymy, że konkurs ‘Pracuję Bezpiecznie’ to nie tylko szansa na dodatkowy bonus dla pracowników. Przede wszystkim daje on możliwość wypromowania ‘ambasadorów bezpiecznej pracy’ i to oni właśnie na co dzień przekazują tę wiedzę swoim współpracownikom – powiedział Jan Marinov, Prezes Zarządu PG SILESIA.

Energetyka i Przemysł